Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 66, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας της ΑΡΓΥΡΟ

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: