Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1-3, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, τoυ ΚΙΡΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τρία έτη

Αριθμός Απόφασης:

098

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: