Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα “ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ επί της οδού Πανταζοπούλου 7,στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: