Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας 75, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Μαμαντζή Δημητρίου του Κωνσταντίνου, για τρία (3) έτη.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: