Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ του ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: