Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » επί της οδού Ελευθερίας 39, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: