Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Γ.Κυρίμη 10, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας ι

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: