Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , επί της οδού Λ.ΝΤΟΥΡΜΑ 44Β, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΠΟΥΡΣΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: