Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ΜΗΤΡ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 20, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του Κωνσταντίνου, για τρία έτη.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: