Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», επί της οδού Γ.ΧΑΛΚΙΔΗ 2, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΩΜΑ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: