Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα , ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ , επί της οδού ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 37, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας τoυ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: