Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», στην οδό Ι.ΧΑΛΚΙΔΗ αρ.2, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΩΜΑ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: