Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο» επί της οδού ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 244, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε , για το χρονικό διάστημα

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: