Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ » επί της οδού Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 52, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμ

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: