Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού ΚΥΡΙΜΗ 12 & Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του ΓΚΑΤΖΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, γ

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: