Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 52, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , στην Μαρκεσίνη Μαρία του Ιωάννη, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

094

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: