Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα « ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ » επί της οδού Γ.Χαλκίδη 1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας της ΚΟΠΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

099

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: