Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΠΙΤΣΑΡΙΑ», επί της οδού Ν.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 13, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, στον ΝΙΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για τρία έτη.

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: