Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, ‘’ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (Ουζερί)’’, επί της οδού Θ.Χατζίκου 50, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας , στην SHABOYAN ANNA του MARTIROS, για τρία (3) έτη

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: