Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα,ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο), επί της οδού 26ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50 (πρώην 48), στη ΔΚ Μενεμένης του Δήμου μας , ιδιοκτησίας τουΡΕΣΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥτουΓΕΩΡΓΙΟΥ, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: