Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών,για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΤΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 53, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΖΩΗΣ του

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: