Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων & παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ(Ν,ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ(ζεστής και κρύας κουζίνας),ΟΥΖΕΡΙ»,επί της οδού Αλ.Παπαδοπούλου 29

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: