Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων,καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών,για το κατάστημα, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ),επί της οδού Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ αρ.49,στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας,στον ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ,για τρία(3)έτη

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: