Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στο Μικτό Κατάστημα «Καφενείο με προσφορά υπηρεσιών Διαδικτύου» επί της οδού Ακριτών αριθ. 29 Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων ιδιοκτησίας Καπετανάκη Αθανασίου του Νικολάου

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: