«Χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)» εντός «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)».

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: