«Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) εντός ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ%Ν, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤ%%Ν ΠΟΤ%Ν (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙ%Ν ΙΑΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: