Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Αμιγές κατάστημα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» επι της οδού Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 8 της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας Τουλουμίδη Γεωργίου.

Αριθμός Απόφασης:

397

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: