Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το κατάστηαμα»Καφετερία» ιδιοκτησίας της «Δ.Ευθυμιάδης και Σια Ε.Ε.» επι της οδού Ελευθερίας αριθ. 54

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: