Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Στ. Ελμάζη 12, στη Μαρκοπούλου Φωτεινή, για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: