Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ επί της οδού Ν. Κυριακίδη 17 στον Κουταλίδη Γεώργιο

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: