Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Γ. Χαλκίδη 2, ιδιοκτησίας Σταυρίδου Ειρήνης, για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: