Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 27, του Τσίτσο Νικόλαο, για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: