Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2012 σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 62 ιδιοκτησίας Παπούλια Αναστασίου

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: