Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2013 για

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: