Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 83, της Αραμπατζή Ξανθίππης για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: