Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69α, της «Π. Ηλιάδης και ΣΙΑ ΟΕ» για το χρονικό διάστημα 3-11-2011 έως και 31-12-2011

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: