Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μαυροκορδάτου 4, του Θωμαϊδη Γεωργίου για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: