Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για όλο το έτος 2013 εντός καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΥΕΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) επί της οδού Θ.Χατζίκου 49, ιδιοκτησίας του Σιαμάτρα Αντώνιου

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: