Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το χρονικό διάστημα 01-01-2012 έως 31-12-2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Γ. Κυρίμη 12 της «Μυλωνάς Θεόδωρος & Υιοί ΟΕ»

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: