Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 155 του Τριανταφυλλίδη Σάββα

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: