Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Μ. Αιμιλιανού 20 της εταιρίας «Χαλκιώτη Ελένη και Σια ΟΕ»

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: