Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Στ. Ελμάζη 12, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Μαρκοπούλου Φωτεινής του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: