Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 1-3, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Κιρτσάνη Νικόλαου του Παντελή για το χρονικό διάστημα 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: