Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ελευθερίας 29-31, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της εταιρίας Γ.ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Γ.ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΟΕ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: