Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Λ.Ντούρμα 44Β, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του ΠΟΥΡΣΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: