Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Ευρυπίδου 23, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Φρόλικ Χριστίνας του Γιάννη για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: