Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ επί της οδού Ελευθερίας 45, της Τσαβταρίδου Μαρίας για όλο το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: