Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 31, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, της εταιρείας Ε. ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: