Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΜΠΑΡ), επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 2, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της εταιρίας RED BUS CAFÉ O.E., για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-20

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: