Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Θ.Χατζίκου 16, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του Αγούλα Γεωργίου του Αστέριου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 εως 31/12/2014.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: